Renovatiewinkel

Bij de renovatiewinkel kunt u terecht voor een advies om te kijken wat de mogelijkheden voor uw woning of monument zijn? Wij maken een afspraak bij u thuis. Als uw woning zich bevindt in Delft of de naaste omgeving daarvan, dan betaalt u € 90,00 inclusief BTW. Woont u verder weg dan kunnen ook reiskosten worden berekend. Dat kunt u bespreken met onze adviseur. Wij nemen contact met u op als u bijgaand afspraakformulier invult

Na dit bezoek kan de winkel u ontzorgingspakketten aanbieden. De pakketten worden opgesteld op basis van kennis van beschikbare technieken, de milieu-impact van materialen en systemen, het geboden wooncomfort en de kwaliteit van het binnenmilieu, de inpassingmogelijkheden in relatie tot architectuurhistorische waarden, de kosten en opbrengsten.

De uitvoering van de renovatie vindt plaats op grond van door de klant gekozen pakketten en kan bestaan uit een samenstel van ontzorgingspakketten. Voorafgaande aan de uitvoering wordt een tijdpad en een kosten/ batenoverzicht aangeboden. Dit is afgestemd op de kenmerken van de woning, het budget en de wensen van de klant.

Energieneutrale woningrenovatie

Door verschillende ontzorgingspakketten te combineren is het mogelijk een renovatie uit te voeren waarbij net zoveel energie door de woning wordt opgewekt als dat er wordt verbruikt, bij bewoning voor een gezin van 4 personen.

 

Er worden zes verschillende pakketten aangeboden:

  • Schiloptimalisatie
  • Update van installaties
  • Wijzigen van installaties
  • Toevoegen van installaties
  • De woningindeling wijzigen
  • Aanbouwen
     

Schiloptimalisatie

In oudere woningen gaat veel energie verloren. Onoordeelkundige bouwkundige maatregelen en toepassing van verkeerde isolatiematerialen en isolatieglas kunnen leiden tot bouwfysische problemen, met schimmels en houtrot als gevolg. Dit pakket biedt oplossingen voor het verantwoord isoleren van daken, vloeren en wanden; de aanpak van vensters (glas, achter- en voorzetramen, luiken, kierdichting), toepassen van vegetatiedaken en –gevels.

Update van installaties

Veel oudere woningen zijn nog voorzien van gaskachels, oudere typen radiatoren, een verouderd elektriciteits- en/of verlichtingsysteem. Dit pakket biedt het verbeteren van de (energie)prestaties van bestaande installaties voor verwarming, koeling, koken, ventileren, toiletspoeling, drinkwatervoorziening, behandeling van regen- en afvalwater, de ventilatie en verlichting, alsmede elektrotechniek voor gebouwbeheer (domotica).

Met dit pakket worden verliezen beperkt door beter inregelen, het aanbrengen van sensoren, lekkages verhelpen, leidingen verleggen en/of isoleren, technische onderdelen vervangen, verlichting aanpassen en dergelijke.

Wijzigen van installaties

Dit pakket biedt een systeemontwerp waarmee het gebruik van vernieuwbare bronnen wordt vergroot, en van niet vernieuwbare bronnen wordt geoptimaliseerd. Dit betekent dat het bestaande systeem voor energieopwekking en -afgifte wordt gewijzigd. Middelen zijn o.m. vloer- en wandverwarming, warmtepompen en zo meer.

Toevoegen van installaties

Dit pakket biedt het leveren en aanbrengen van thermische zonnepanelen, PV voor elektriciteitopwekking, warmteterugwinning, warmteopslag, warmtepompen, etc.

Woningindeling wijzigen

Dit pakket biedt inpandige aanpassingen: luchtsluizen, zonering van functies, wijzigen van keukens, badkamers en toiletten, hergroeperen van de indeling. Gevel- en dakdoorbrekingen kunnen worden gewijzigd.

Aanbouwen

Serres, glaskappen, extra vertrekken voor seizoensgebruik, lichtkoepels en -buizen, luifels.