Regenwater opvangen en gebruiken

Het regent steeds vaker en heviger. Er is meer bestrating, dus het regenwater kan nergens heen en het riool raakt overbelast. Regenwater is water van goede kwaliteit. Het is daarom erg zonde dat het in het riool verdwijnt na een stevige regenbui. Door middel van regenwateropvang kan het water nuttig gebruikt worden. Bijvoorbeeld voor toiletspoeling of het bewateren van planten.

Welke manieren zijn er?

Regenwater kun je opvangen in een regenwaterton of in een regenwaterput of -tank. De regenwaterton is de eenvoudigste en goedkoopste oplossing (vanaf € 45). Het water uit de regenton kun je gebruiken om de tuin te begieten. Het overtollige water laat je in de bodem van je tuin sijpelen (al dan niet via een infiltratievoorziening). Je kun ook het regenwater opvangen in een regenwaterput, ingegraven in de tuin, of in een regenwatertank, geplaatst in de kelder of op zolder (indien voldoende draagkracht aanwezig is). De regenwaterput of -tank maken deel uit van een regenwaterinstallatie. Wanneer ze vol zijn kan het overtollige water naar een infiltratievoorziening in de tuin of naar het riool worden afgevoerd.

Toepasbaarheid

Hoeveel water men kan opvangen is afhankelijk van de grootte van het dak. Maar niet alles wat op het dak valt kan in de put terechtkomen. De helling, het type dakbedekking en het rendement van de voorfilter bepalen hoeveel water er opgevangen kan worden. Een plat dak heeft een lager rendement dan een hellend, dak want van een schuin dak vloeit het water sneller naar de goot en in de regenpijp. Een deel, zo'n 10 à 20%, van het regenwater gaat ook verloren door de werking van de voorfilter. Dit deel verdwijnt samen met bladeren, stof en ander vuil in het riool.

 

Laatst herzien 07-08-2014