Gebruikshistorie

Oude Delft 73 werd generaties lang bewoond door burgemeesters, schepenen, predikanten, geneesheren en hoge militairen van de Artillerie- en Genieschool (welke vóór de verhuizing naar Breda was gevestigd in het buurpand Oude Delft 71). Aan het einde van de 18e eeuw was in het pand een bekende uitgeverij gevestigd: de Hollandsche Historische Courant (later de Delftsche Courant). De uitgeverij was in handen van de bewoner van Oude Delft 73, die een sleutelpositie vervulde in de ‘Bataafse Revolutie’.
Ook in de 19e en 20e eeuw was het gebouw voortdurend in gebruik als woonhuis. De bewoners vormden een kleine ‘community’ bestaande uit veelal een echtpaar, veel kinderen, vaak ook ongetrouwde familieleden en personeel voor huis en tuin, eten en drinken. In de 19e eeuw werd het trappenhuis aangepast, evenals de achterkamer op de eerste verdieping.

Na het vertrek van de laatste bewoners verkreeg de Katholieke kerk het pand en werd het voor korte tijd gebruikt als pensionaat voor Italiaanse gastarbeiders. Daarna kocht de gemeente Oude Delft 73 en maakte er kantoor van. Hierbij werden historische elementen ernstig aangetast. Vervolgens was het pand een tijd in gebruik als ‘blijf van mijn lijf huis’. Daarbij werd het volledig uitgewoond.

 

Wybo Fijnje