Historie en duurzaam renoveren

Op de plaats van het huidige pand bevond zich in de middeleeuwen een huis, dat - zoals zo veel gebouwen in Delft - bij de grote brand van 1536 in vlammen is opgegaan. Op het leeggekomen perceel is na enige tijd weer een huis gebouwd, dat daarna geleidelijk werd verbreed, verhoogd en verlengd. Daarbij werden soms nieuwere materialen gebruikt (bv grenen in plaats van eikenhout), en werden de constructies, indeling en voorzieningen aangepast aan de behoeften van de tijd. Het mooie van Huis de Witte Roos is dat alle bouw-, gebruiks- en bewoningsfasen goed herkenbaar zijn. 

In het historisch overzicht kunt u meer lezen over de geschiedenis van Huis de Witte Roos en over de manieren van duurzaam renoveren.

Energie besparen met behoud van architectuur

Er is uitvoerig onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om bij de restauratie zoveel mogelijk energiebesparende maatregelen te treffen. Berekend is dat na de renovatie het energieverbruik met 93% afneemt, zonder afbreuk te doen aan de architectonische waarde van het gebouw.

Onderstaand vindt u een aantal video's die informatie geven over de werkwijze die is toegepast tijdens de restauratie.