Duurzaamheid: innovatieve technologieën

De renovatie van de Witte Roos door middel van veel innovatie duurzaamheidtechnologieën is uniek in Nederland.
Meer informatie over hoe we aan hebben gepakt, kunt u hier vinden.

Verminderde CO2-uitstoot

De CO2-uitstoot is 90% minder dan een vergelijkbaar conventioneel gerestaureerd gebouw, door:

  • goede isolatie
  • toepassing van zeer energiezuinige installaties en verlichting
  • hergebruik van warmte
  • benutting van zonne-energie op verschillende manieren
  • een geavanceerd gebouwbeheersysteem
  • gefilterd hemelwater voor toiletspoeling, de tuin en de schoonmaak
  • een unieke combinatie van centrale en decentrale installatiesystemen

Flexibele indeling

Door de flexibele indeling van het huis zijn er verschillende mogelijkheden voor werk- en woonruimtes. Hierdoor hoeft het pand niet gesloopt worden. Het voorkomen van slopen is altijd een duurzame keuze.

Renovatiewinkel

De winkel kan ontzorgingspakketten aanbieden. De pakketten worden opgesteld op basis van kennis van beschikbare technieken, de milieu-impact van materialen en systemen, het geboden wooncomfort en de kwaliteit van het binnenmilieu, de inpassingmogelijkheden in relatie tot architectuurhistorische waarden, de kosten en opbrengsten.

De uitvoering van de renovatie vindt plaats op grond van door de klant gekozen pakketten en kan bestaan uit een samenstel van ontzorgingspakketten. Voorafgaande aan de uitvoering wordt een tijdpad en een kosten/ batenoverzicht aangeboden. Dit is afgestemd op de kenmerken van de woning, het budget en de wensen van de klant.

Meer informatie over de renovatiewinkel leest u hier.