Gegevens Stichting de Witte Roos

Stichting de Witte Roos is opgericht op 26 februari 1991.

In de statuten staat dat de stichting ten doel heeft:
a. het bevorderen van een duurzame samenleving
b. het stimuleren van kennis en inzicht in natuur, landschap, milieu en de kwaliteit van de door de mens gemaakte omgeving
c. het versterken van het bewustzijn dat zorgvuldig met de fysieke omgeving moet worden omgegaan
d. de instandhouding van monumenten van geschiedenis en kunst met alles wat daartoe behoort of
gerekend kan worden, alles in de ruimste zijn van het woord
e. het verwerven, verhuren en exploiteren van registergoederen die voorkomen op de (voorlopige) monumentenlijst
Kortom: de stichting wil inzicht en kennis van ecologische en culturele waarden gelijkelijk bevorderen.
Deze waarden worden geplaatst in het perspectief van duurzame ontwikkeling.

Stichting de Witte Roos is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), fiscaal geregistreerd onder nummer 8003.89.931. Bij de Kamer van Koophandel is de stichting geregistreerd onder nummer 41146491 en de activiteit is daarbij omschreven als “Monumentenzorg en duurzame ontwikkeling“.

Vestigingsadres:
Oostsingel 123
2612 HH Delft.
Telefoon: 015-2566333 
E-mail: info@witteroos.nl

Het bestuur bestaat uit Bob Ursem (voorzitter), Martijn Kramer (secretaris) en Jan Kruit (penningmeester). Het bestuur verricht zijn werkzaamheden onbezoldigd. Het beloningsbeleid voor bureaumedewerkers is sober. Zij krijgen een salaris dat enigszins vergelijkbaar, maar wat lager is dan bij adviesbureaus in vergelijkbare sectoren.

Vrijwilligers krijgen waar nodig onkosten vergoed. Het inkoopbeleid voldoet aan strenge Europese aanbestedingsprocedures.

U kunt ons beleidsplan, verslagen van activiteiten of financiële verantwoording inzien per jaar.

Verslagen van activiteiten
Verslag van activiteiten 2017
Verslag van activiteiten 2016
Verslag van activiteiten 2015
Verslag van activiteiten 2014
Verslag van activiteiten 2013
Verslag van activiteiten 2012
Verslag van activiteiten 2011

Financiële verantwoording