Renonet

Renonet.nl is een kennisnetwerk op het gebied van duurzaam renoveren. Uitgangspunt van Renonet.nl is dat energiebesparing in de gebouwde omgeving niet gaat lukken zonder actieve bijdragen van de particuliere huiseigenaren, aangezien zij 50% van het woningenbestand beheren.

De doelstelling van Renonet.nl is daarom de kennis bijeen te brengen en de initiatieven te starten die particulieren in staat stellen hun huis duurzamer te maken.

Deze doelstelling kan niet door één partij gerealiseerd worden. Hiervoor zijn alle marktpartijen nodig. De opzet van Renonet.nl is om met vertegenwoordigers van lokale organisaties, bedrijven, kennisinstellingen en overheden te werken aan een bottom-up benadering: wat hebben particuliere huiseigenaren nodig om over te gaan op duurzame renovatie van hun huis?

Hierdoor is Renonet.nl bij uitstek een multidisciplinair netwerk.
Naast de contacten via Linkedin worden er 2-3 maal per jaar thema bijeenkomsten gehouden op locatie. Meer informatie hierover vindt u op www.renonet.nl.

Klik hier om naar de Linkedin pagina van Renonet te gaan.